Agressie Preventie training

Weerbaarheid – De-escalatie – Agressie regulatie

 • Wat is het?

  De Agressie Preventie Training is een trainingstraject ontworpen voor mensen die werkzaam zijn in een omgeving waar zij te maken hebben met agressie. Tijdens dit traject leren zij allerlei manieren om te handelen tijdens dit soort situaties.

 • Voor wie?

  Voor iedereen die wilt leren omgaan met agressieve klanten, clienten, bezoekers etc.

 • Toepasbaar

  Het Agressie Preventie Trainingstraject kan zowel online als offline worden ingezet

 • Door wie?

  Het Agressie Preventie Trainingstraject is ontworpen door deskundige weerbaarheidsinstructeurs, pedagogen, psychologen en wordt verzorgd door professionele docenten.

Inleiding

Agressiviteit en grensoverschrijdend gedrag binnen zorginstellingen is niet iets van de laatste tijd

en zal in de toekomst ook niet verdwijnen.

Desondanks hebben er door de jaren heen wel ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van omgangsvormen met betrekking tot agressie regulatie. Het niet laten escaleren van situaties staat hoog in het vaandel en er zijn verschillende dergelijke methodes om dit te bewerkstelligen. De rode draad van deze methodes is gericht op het verbaal oplossen van situaties. 

Het aangeven van grenzen, het benoemen van gedrag, onderzoek doen naar beweegredenen van agressieve en/of intimiderende cliënten maar ook het analyseren van de eigen bijdrage als begeleider in de toenemende mate van agressiviteit. Methodes die op zichzelf natuurlijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan het reduceren en reguleren van de agressie. De vraag is of het kunnen hanteren van deze methodes voldoende is. Op deze manier te werk gaan vergt meer competenties dan alleen het uitvoeren van de verbale behandeling. Denk hierbij aan de mate van zelfvertrouwen, weerbaarheid en ervaring die ten grondslag moet liggen aan deze rustige manier van werken in een benauwde situatie. Want wat ga je als begeleider doen wanneer de cliënt niet zo reageert zoals het beoogde stappenplan beschrijft? Wat is de volgende stap wanneer de cliënt verbaal gewelddadig word? Welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de cliënt fysiek word naar jou als begeleider? Beschik jij als begeleider dan over de nodige competenties om situatie in alle rust te reguleren zonder hierbij zelf grenzen te overschrijden?

Agressie in de zorg

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is de afgelopen twaalf maanden minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging.

Bron: PGGM&CO

67%
38%
22%
20%

Visie

Aan de basis van vakbekwaam handelen staat niet alleen het voorbereid zijn op gewenste situaties volgens het boekje maar vooral ook het voorbereid zijn op onvoorziene situaties die het boekje te buiten gaan.

Om te voorkomen dat de spreekwoordelijke kat in het nauw rare sprongen gaat maken, is het van belang dat de horizon van begeleiders verbreed word. Voorbereid zijn op de grootst mogelijke chaos om in alle rust adequaat te kunnen handelen.

Zelfverdediging en vechtkunst zijn uitgelezen voor het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan een voorbereiding als deze. Enerzijds natuurlijk de fysieke mogelijkheid om  jezelf te verdedigen, iemand te neutraliseren of om iemand te overmeesteren. Aan de andere kant wordt er zelfvertrouwen en een gevoel van controle ontwikkeld, wetend dat men is voorbereid op wat voor situatie dan ook, creëert een gevoel van veiligheid. Vaardigheden en gevoelens als deze maken het voor de dienstverleners veel eenvoudiger om volgens dergelijke de-escalatie protocollen te handelen. De rustige en begripvolle werkwijze begint bij de dienstverlener zelf! De AP-trainingen zijn niet bedoeld om begeleiders of medewerkers te vertellen hoe zij hun werk moeten doen, de trainingen zijn bedoeld om hen zo goed mogelijk in staat te stellen hun werk adequaat uit te kunnen voeren.

In de omgang met agressie is het natuurlijk belangrijk dat de begeleider de kans op escalatie probeert te verkleinen. Misschien nog wel belangrijker is dat de begeleider niet onbewust bijdraagt aan het vergroten van de kans op escalatie door dat men niet genoeg in staat is om adequaat op te treden in dergelijke situaties. Het is van belang dat begeleiders ten alle tijden voorspelbaar blijven in hun behandeling voor de jongere(n) in kwestie. Daarnaast zijn het uitstralen van rust en zelfvertrouwen, het kunnen controleren van emotie en/of angstgevoelens, het duidelijk kunnen bewaken van grenzen en behouden van overzicht ontzettend belangrijk ter preventie van escalatie van agressiviteit. Competenties die op zichzelf moeilijk zijn aan te leren en vaak voortkomen uit ervaring. Desondanks zijn dit competenties die hand in hand gaan met vechtsport en zelfverdediging en trainingen die dit als middel gebruiken zijn dan ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld zorgpersoneel te trainen om agressie preventief te werk te gaan.

Wat zit er in een Agressie Preventie Training?

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Wat straal je uit? Welke houding neem je aan? Welke woorden kies je? Los je het zelf op? Roep je om hulp? Allemaal zaken waar je bewust van moet worden gemaakt om juist te handelen in een stressvolle situatie.

 • Zelfverdediging

  Weten dat je jezelf kan verdedigen zorgt er voor dat je sterker in je schoenen staat in confronterende situaties. Je leert beter omgaan met stress en vergroot je zelfvertrouwen.

 • Bewustwording

  Wat is agressie? Wat is emotie? Wanneer wordt een grens overschreden? Wanneer overschrijd ik een grens? Bewust zijn van wat er gebeurd is noodzakelijk bij het kiezen voor de juiste handelswijze.

Jaren ervaring

De ontwikkelaars van de agressie preventie trainingen zijn gediplomeerde bewegingsdeskundigen die zich al sinds 2014 bezig houden met het persoonlijk begeleiden van mensen richting hun sportieve doelen. Zij zijn gespecialiseerd in het prikkelen van de intrinsieke motivatie en sport en bewegen gebruiken als hulpmiddel om voorgestelde (sportieve)doelen te behalen.

Wij leveren maatwerk.

Wij geloven niet dat er 1 standaard oplossing is om deelnemers aan de agressie preventie trainingen weerbaarder te krijgen. Ieder persoon en ieder bedrijf of instelling is anders. Daarom bieden wij agressie preventie trainingen die op basis van de specifieke behoeften van uw organisatie worden samengesteld. De basis van een succesvolle en duurzame oplossing is maatwerk.

Positieve effecten op persoonlijk niveau
 • Leer triggers herkennen die leiden tot agressief gedrag

 • Vergroot je zelfvertrouwen in conflictsituaties

 • Leer de gedrags- en veiligheidsregels kennen die gelden in jouw branche.

 • Wordt bewust van je eigen gedrag en lichaamstaal in de communicatie naar anderen.

 • Verminder stress onder werktijd en vergroot het werkgeluk

Wat vinden onze klanten er van?

Sport workshop
Ja! Dit is wat ik nodig heb.

Zo gaan wij te werk

1. Kennismaking

Wij  gaan in gesprek met jou en jouw organisatie. Wij horen aan wat je met onze hulp wilt bereiken en schetsen een passende oplossing.

2. Offerte

Je ontvangt een offerte waarin wordt gespecificeerd wat wij gaan bieden en hoe de prijs van de training(en) tot stand komt.

3. Bevestiging

Wanneer de offerte compleet is kan deze online worden bevestigd. Als dit is gebeurd gaan wij volgens afspraak aan de slag met de training(en) en factureren wij achteraf.

4. Evaluatie

Na afloop wordt er nog een keer contact gelegd om de training te bespreken en behaalde resultaten te overleggen.

Laat nu je gegevens achter

Wij nemen zsm contact met je op