Agressie Preventie training

Weerbaarheid – De-escalatie – Agressie regulatie

 • Wat is het?

  De Agressie Preventie Training is een trainingstraject ontworpen voor mensen die werkzaam zijn in een omgeving waar zij te maken hebben met agressie. Tijdens dit traject leren zijn allerlei manieren om te handelen tijdens dit soort situaties.

 • Voor wie?

  Voor iedereen die wilt leren omgaan met agressieve klanten, clienten, bezoekers etc.

 • Toepasbaar

  Het Agressie Preventie Trainingstraject kan zowel online als offline worden ingezet

 • Door wie?

  Het Agressie Preventie Trainingstraject is ontworpen door deskundige weerbaarheidsinstructeurs, pedagogen, psychologen en wordt verzorgd door professionele docenten.

Inleiding

Agressiviteit en grensoverschrijdend gedrag binnen zorginstellingen is niet iets van de laatste tijd

en zal in de toekomst ook niet verdwijnen.

Desondanks hebben er door de jaren heen wel ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van omgangsvormen met betrekking tot agressie regulatie. Het niet laten escaleren van situaties staat hoog in het vaandel en er zijn verschillende dergelijke methodes om dit te bewerkstelligen. De rode draad van deze methodes is gericht op het verbaal oplossen van situaties. 

Het aangeven van grenzen, het benoemen van gedrag, onderzoek doen naar beweegredenen van agressieve en/of intimiderende cliënten maar ook het analyseren van de eigen bijdrage als begeleider in de toenemende mate van agressiviteit. Methodes die op zichzelf natuurlijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van en reguleren van de agressie. De vraag is of het kunnen hanteren van deze methodes voldoende is. Op deze manier te werk gaan vergt meer competenties dan alleen het uitvoeren van de verbale behandeling. Denk hierbij aan de mate van zelfvertrouwen, weerbaarheid en ervaring die ten grondslag moet liggen aan deze rustige manier van werken in een benauwd situatie. Want wat ga je als begeleider doen wanneer de cliënt niet zo reageert zoals het beoogde stappenplan beschrijft? Wat is de volgende stap wanneer de cliënt verbaal gewelddadig word? Welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de cliënt fysiek word naar jou als begeleider? Beschik jij als begeleider dan over de nodige competenties om situatie in alle rust te reguleren zonder hierbij zelf grenzen te overschrijden?

Visie

ZiekteverzuimWat kost het nou?
230
per werknemer per dag (alleen loonkosten!)
Bron: TNO
Aan de basis van vakbekwaam handelen staat niet alleen het voorbereid zijn op gewenste situaties volgens het boekje maar vooral ook het voorbereid zijn op onvoorziene situaties die het boekje te buiten gaan.

Om te voorkomen dat de spreekwoordelijke kat in het nauw rare sprongen gaat maken, is het van belang dat de horizon van begeleiders verbreed word. Voorbereid zijn op de grootst mogelijke chaos om in alle rust adequaat te kunnen handelen.
Zelfverdediging en vechtkunst zijn uitgelezen voor het ontwikkelen van vaardigheden bijdragen aan een voorbereiding als deze. Enerzijds natuurlijk de fysieke mogelijkheid om  jezelf te verdedigen, iemand te neutraliseren of om iemand te overmeesteren. Aan de andere kant wordt er zelfvertrouwen en een gevoel van controle ontwikkeld, wetend dat men de voorbereid op wat voor situatie dan ook, een gevoel van veiligheid. Vaardigheden en gevoelens als deze maken het voor de dienstverleners veel eenvoudiger om volgens dergelijke de-escalatie protocollen te handelen. De rustige en begripvolle werkwijze begint bij de dienstverlener zelf! De AP-trainingen zijn niet bedoeld om begeleiders of medewerkers te vertellen hoe zij hun werk moeten doen, de trainingen zijn bedoeld om hen zo goed mogelijk in staat te stellen hun werk adequaat uit te kunnen voeren.

In de omgang met agressie is het natuurlijk belangrijk dat de begeleider de kans op escalatie probeert te verkleinen. Misschien nog wel belangrijker is dat de begeleider niet onbewust bijdraagt aan het vergroten van de kans op escalatie door dat men niet genoeg in staat is om adequaat op te treden in dergelijke situaties. Het is van belang dat begeleiders ten alle tijden voorspelbaar blijven in hun behandeling voor de jongere(n) in kwestie. Daarnaast zijn het uitstralen van rust en zelfvertrouwen, het kunnen controleren van emotie en/of angstgevoelens, het duidelijk kunnen bewaken van grenzen en behouden van overzicht ontzettend belangrijk ter preventie van escalatie van agressiviteit. Competenties die op zichzelf moeilijk zijn aan te leren en vaak voortkomen uit ervaring. Desondanks zijn dit competenties die hand in hand gaan met vechtsport en zelfverdediging en trainingen die dit als middel gebruiken zijn dan ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld zorgpersoneel te trainen om agressie preventief te werk te gaan.

Wat zit er in een Agressie Preventie Trainingstraject?

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Een training

 • Zelfverdediging

  Een schema waar jij zelfstandig mee aan de slag kan

 • Neutraliseren

  Trainingsinstructies van onze professionele coaches

Verbetering fysieke en mentale weerbaarheid
Jaren ervaring

De ontwikkelaars van Santé zijn gediplomeerde bewegingsdeskundigen die zich al sinds 2014 bezig houden met het persoonlijk begeleiden van mensen richting hun sportieve doelen. Zij zijn gespecialiseerd in het prikkelen van de intrinsieke motivatie waardoor doelstellingen sneller worden behaald en mensen ook niet terugvallen in hun oude gewoonten.

Wij leveren maatwerk.

Wij geloven niet dat er 1 standaard oplossing is om de werknemers in een bedrijf vitaler te krijgen. Ieder bedrijf is anders. Daarom bieden wij een vitaliteitsprogramma dat op basis van de specifieke behoeften van uw organisatie wordt samengesteld. De basis van een succesvolle en duurzame oplossing is maatwerk dat past binnen uw bedrijf.

Wat levert het op?

Toename positievere werkhouding

+79%

Reductie ziekteverzuim

-72%

Werknemers die verlangen naar meer beweging

50%

Positieve effecten op persoonlijk niveau
 • Verbetering lichamelijke conditie

 • Verhoging werkgeluk

 • Energieker gevoel

 • Verhoging van zelfvertrouwen

 • Stress vermindering

Positieve effecten op organisatorisch niveau
 • Verhoging productiviteit per werknemer

 • Burn out preventie

 • Inzicht in gezondheid werknemer

 • Verbetering teamgeest

 • Vermindering ziekteverzuim

Wat vinden onze klanten er van?

Sport workshop
Ja! Dit is wat ik nodig heb.

Zo gaan wij te werk

1. Kennismaking

Wij  gaan in gesprek met jou en jouw organisatie. Wij horen aan wat je met onze hulp wilt bereiken en schetsen een passende oplossing.

2. Behoefte onderzoek

Om een nog duidelijker beeld te krijgen van waar er nou precies behoefte aan is binnen jouw bedrijf om de vitaliteit en het werkgeluk te vergroten doen wij een behoefte onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek stellen wij samen met jou een plan van aanpak op.

3. Urgentiepresentatie

De knoop is doorgehakt. We hebben het probleem vastgesteld en weten nu wat wij willen bereiken met de implementatie van het Santé programma. Nu is het van noodzakelijk belangdat de ernst van de huidige situatie duidelijk wordt uitgelegd aan de deelnemers van het traject, zodatde oplossing in de voorgestelde vorm collectief wordt geaccepteerd.

4. Start traject

De voorbereiding is gedaan. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Het traject is ontwikkeld en we kunnen van start!

Laat nu je gegevens achter

Wij nemen zsm contact met je op